• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Szkolenie podstawowe, o którym mowa w pkt 11.2.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 kierowane jest do osób:

  • ubiegających się o uzyskanie uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego;
  • ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania badania pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej lotniska;
  • ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania kontroli dostępu, nadzoru, patroli;
  • ubiegających się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;
  • ubiegających się o uzyskanie uprawnień do organizowania ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą;
  • ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora.


Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób AERO może pomóc w przeszkoleniu pracowników Twojej firmy, skontaktuj się z nami już dziś.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski