• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Szkolenie dla unijnych podmiotów zatwierdzających ds. ochrony lotnictwa

Szkolenie o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego kierowane jest do przyszłych i obecnych unijnych podmiotów zatwierdzających ds. ochrony lotnictwa.
Po ukończeniu szkolenia osoba przeszkolona będzie posiadała kompetencje i umiejętności w zakresie przygotowania, prowadzenia i dokumentowania procesów nadzoru w zakresie unijnego zatwierdzenia środków ochrony lotnictwa.
Szkolenie przeprowadza się przed podjęciem przez ww. osoby samodzielnej realizacji czynności kontroli. Ponadto uczestnicy szkolenia powinni spełnić minimalne kryteria m.in. posiadać wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne w dziedzinie kontroli jakości.


Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób AERO może pomóc w przeszkoleniu pracowników Twojej firmy, skontaktuj się z nami już dziś.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski