• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Szkoleniu audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego o którym mowa w § 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (KPS) podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz audytorzy wewnętrzni kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

W 2019 roku egzaminy na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego prowadzone będą w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajdującego się przy ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa o godz. 09:00 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób AERO może pomóc w przeszkoleniu pracowników Twojej firmy, skontaktuj się z nami już dziś.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 341461286


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski