• aero start 1 PL samolot
 • aero start 2 PL ludzie
 • aero start 3 PL tablet

Szkoleniu audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego o którym mowa w § 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (KPS) podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz audytorzy wewnętrzni kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

W 2021 roku egzaminy na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego prowadzone będą w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajdującego się przy ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa o godz. 09:00 w następujących terminach:

 • 22.02.2021 r.
 • 29.03.2021 r.
 • 26.04.2021 r.
 • 31.05.2021 r.
 • 28.06.2021 r.
 • 26.07.2021 r.
 • 30.08.2021 r.
 • 27.09.2021 r.
 • 25.10.2021 r.
 • 29.11.2021 r.
 • 20.12.2021 r.

Informujemy, iż w dniu 18 listopada 2020 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2037).

Procedura wyznaczania wewnętrznego audytora kontroli jakości
(podstawa prawna art. 188 d ustawy Prawo lotnicze oraz § 9 KPKJ)

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami już dziś.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski