• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Wszystkie nasze programy szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Obejmują teoretyczne i praktyczne zagadnienia określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 300/2008, przepisach wykonawczych do tego rozporządzenia oraz załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej „KPS”.

Naszym atutem są wysokiej jakości szkolenia, które mają kluczowe znaczenie dla naszych klientów i ich pracowników. Tworzymy programy szkoleniowe w taki sposób, aby Państwa pracownicy uznali je za istotne i łatwe do zrozumienia.

Nasze programy szkoleniowe są regularnie sprawdzane i aktualizowane aby mieć pewność, że spełniają obowiązujące wymagania prawne.

Zapewniamy wsparcie poszkoleniowe w ramach ceny szkolenia.

AERO zapewnia zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego instruktorów, z wieloletnim doświadczeniem w branży lotniczej.

Prowadzimy następujące szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:

Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenie podstawowe

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony

Specjalistyczne szkolenie

Szkolenie Instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenie Audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobów, jak AERO może pomóc w programach szkoleniowych, skontaktuj się z nami już dziś.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski