• aero start 1 PL samolot
 • aero start 2 PL ludzie
 • aero start 3 PL tablet

Firma AERO przygotuje w Państwa imieniu proces certyfikacyjny, którego efektem będzie nadanie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego statusu zarejestrowanego agenta (RA) lub znanego nadawcy (KC). Na proces certyfikacji złoży się:

 • bieżące doradztwo;
 • opracowanie programu ochrony;
 • przeszkolenie personelu w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
 • kontrola zgodności, oraz
 • uczestnictwo w wizji lokalnej prowadzonej przez inspektorów ULC.

Posiadanie statusu zarejestrowanego agenta lub znanego nadawcy stwarza dla podmiotu nowe możliwości rynkowe takie jak:

 • możliwość zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa ładunków pochodzących od podmiotów uczestniczących w tzw. bezpiecznym łańcuchu dostaw;
 • obniżenie kosztów działalności (brak konieczności dodatkowej kontroli bezpieczeństwa ładunku w porcie lotniczym);
 • przyspieszenie procesu obsługi ładunku;
 • wzrost wiarygodności na rynku przewozu frachtu lotniczego.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski