• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Każdy podmiot, który stosuje środki kontroli w zakresie ochrony i dostarcza zaopatrzenie pokładowe bezpośrednio na pokład statku powietrznego, jest zatwierdzany jako zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego.

Firma AERO przygotuje w Państwa imieniu proces certyfikacyjny, którego efektem będzie nadanie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego statusu zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego. Na proces certyfikacji złoży się:

  • bieżące doradztwo;
  • opracowanie programu ochrony;
  • przeszkolenie personelu w niezbędnym zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
  • kontrola zgodności, oraz
  • uczestnictwo w wizji lokalnej prowadzonej przez inspektorów ULC.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski