• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Firma AERO specjalizuje się w opracowaniu oraz aktualizowaniu Programów Ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji związanych z poziomem ochrony podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą: zarejestrowany agent, znany nadawca, znany dostawca zaopatrzenie portu, przewoźnik lotniczy, zarządzający lotniskiem, zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego, znany dostawca zaopatrzenia pokładowego, oraz instytucje zapewniającej służby ruchu lotniczego.

Programy Ochrony tworzymy zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym oraz w oparciu o bieżące regulacje prawne.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski