• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Specjalistyczne szkolenie dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych)

Szkoleniu specjalistycznemu o którym mowa w pkt 11.2.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony oraz osoby bezpośrednio nadzorujące osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony.

 

Specjalistyczne szkolenie dla osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą (kierowników ds. ochrony)

Szkoleniu specjalistycznemu o którym mowa w pkt 11.2.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do organizowania ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą oraz osoby odpowiedzialne za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą.


Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób AERO może pomóc w przeszkoleniu pracowników Twojej firmy, skontaktuj się z nami już dziś.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski