• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Wszystkie osoby przed otrzymaniem upoważnienia do stosowania bez nadzoru środków kontroli w zakresie ochrony muszą ukończone odpowiednie szkolenie z wynikiem pozytywnym.

  • Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania badania pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej lotniska oraz osoby wykonujące badania pojazdów wjeżdżających do tej strefy podlegają szkoleniu specjalistycznemu zawodowemu, określonemu w pkt 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;
  • Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania kontroli dostępu, nadzoru, patroli oraz osoby wyko­nujące kontrolę dostępu, nadzór, patrol podlegają szkoleniu specjalistycznemu zawodowemu, określonemu w pkt 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;
  • Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do przeszukiwania statków powietrznych w celu ochrony lotnictwa cywilnego oraz osoby przeszukujące statki powietrzne w celu ochrony lotnictwa cywilnego podlegają szkoleniu specjalistycznemu zawodowemu, określonemu w pkt 11.2.3.6 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;
  • Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do ochrony statków powietrznych oraz osoby zajmujące się ochroną statków powietrznych podlegają szkoleniu specjalistycznemu zawodowemu, określonemu w pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;
  • Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do realizacji procedury łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem oraz osoby realizujące procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem podlegają szkoleniu specjalistycznemu zawodowemu, określonemu w pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;
  • Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do stosowania środków kontroli w zakresie ochrony ładunku lub poczty innych niż kontrola bezpieczeństwa lub uzyskania dostępu do identyfikowalnego ładunku albo identyfikowalnej poczty oraz osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony ładunku lub poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mające dostęp do identyfikowalnego ładunku albo identyfikowalnej poczty podlegają szkoleniu specjalistycznemu zawodowemu, określonemu w pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;
  • Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do stosowania środków kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego innych niż kontrola bezpieczeństwa oraz osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa podlegają szkoleniu specjalistycznemu zawodowemu, określonemu w pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

 
Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób AERO może pomóc w przeszkoleniu pracowników Twojej firmy, skontaktuj się z nami już dziś.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski