• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Każdy podmiot „dostawca”, który stosuje środki kontroli w zakresie ochrony i dostarcza zaopatrzenie pokładowe, lecz nie bezpośrednio na pokład statku powietrznego, zostaje wyznaczony jako znany dostawca zaopatrzenia pokładowego przez operatora lub podmiot, któremu zapewnia dostawy „podmiot wyznaczający”.

Firma AERO przygotuje Państwa do spełnienia wymogów stawianych znanym dostawcom zaopatrzenia pokładowego przez podmioty wyznaczające. Usługa obejmie:

  • bieżące doradztwo;
  • opracowanie programu ochrony;
  • przeszkoleniu personelu w niezbędnym zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, oraz
  • prowadzenie kontroli zgodności.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski