• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Ocena ryzyka

Podmiot prowadzący lotniczą działalność gospodarczą sporządza analizę ryzyka według kryteriów wymienionych w § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (KPKJ), rodzaju i skali prowadzonej działalności lotniczej oraz liczby lokalizacji, w której prowadzi działalność lotniczą. Informacje niezbędne do sporządzenia ww. analizy powinny zawierać dane z okresu prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego lub od momentu rozpoczęcia działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Należy nadmienić, iż w przypadku niemożności odniesienia się do wszystkich kryteriów oceny ryzyka podmiot może zaproponować na dany rok odpowiednią liczbę niezbędnych czynności w zakresie kontroli zgodności.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami już dziś.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 341461286


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski