• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Szkolenie audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego - czerwiec 2018

Informujemy, iż w terminie 04 - 08.05.2018 firma AERO przeprowadzi szkolenie „audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego” o którym mowa w § 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Przedmiotowe szkolenie kierowane jest do osób ubiegające się o uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz audytorów wewnętrznnych kontroli jakości w zakresie ochrony lot­nictwa cywilnego podlegającym szkoleniom okresowym. Szkolenie poprowadzi instruktor zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, posiadający doświadczenie i wiedzę z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zatwierdzenie wewnętrznego audytora kontroli jakości.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski