• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego zwane dalej „KPKJ” nakłada na podmioty prowadzące lotniczą działalność gospodarczą, obowiązek realizacji Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Podmioty prowadzące działalność lotniczą (przewoźnicy lotniczy, zarządzający lotniskami, instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, zarejestrowani agenci, znani nadawcy, uznani nadawcy, zarejestrowani dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znani dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz znani dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego) zobowiązane są do prowadzenia wewnętrznej kontroli zgodności, o której mowa w rozdziale 6 KPKJ.

Czynności te powinny być realizowane w oparciu o harmonogram wewnętrznej kontroli zgodności, który sporządza się w terminie określonym w § 33 KPKJ.

Firma AERO proponuje opracowanie oraz wdrożenie wewnętrznych systemów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli zgodności na poziomie podmiotu prowadzącego działalność lotniczą poprzez audyty ochrony, inspekcje ochrony, wewnętrzne testy ochrony zgodnie z postanowieniami KPKJ.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 341461286


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski