• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2037) zwane dalej „KPKJ” nakłada na podmioty prowadzące lotniczą działalność gospodarczą, obowiązek realizacji Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Podmioty prowadzące działalność lotniczą (przewoźnicy lotniczy, zarządzający lotniskami, instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, zarejestrowani agenci, znani nadawcy, uznani nadawcy, zarejestrowani dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znani dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz znani dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego) zobowiązane są do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości, o której mowa w rozdziale 11 KPKJ.

Czynności te realizuje się w oparciu o harmonogram wewnętrznej kontroli jakości, który sporządza się w terminie określonym w § 36.1 KPKJ.

Firma AERO proponuje opracowanie oraz wdrożenie wewnętrznych systemów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości na poziomie podmiotu prowadzącego działalność lotniczą poprzez wewnętrzny audyt, wewnętrzną inspekcję, wewnętrzny test zgodnie z postanowieniami KPKJ.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski