• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Próba dokonania zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem przesyłek cargo wysłanych z Jemenu do Stanów Zjednoczonych w dniu 29 października 2010 r., doprowadziła do wielu dyskusji na temat bezpieczeństwa ładunków lotniczych. Te incydenty udowodniły, że bezpieczeństwo łańcucha dostaw jest tak silne, jak jego najsłabsze ogniwo. Ładunki lotnicze przewożone drogą lotniczą do lub przez UE muszą spełniać określone kryteria, aby zostać przyjęte. Muszą pochodzić z tzw. bezpiecznego łańcucha dostaw.

Każdy przewoźnik przewożący ładunek lub pocztę z portu lotniczego w państwie trzecim niewymienionym w dodatkach 6-Fi lub 6-Fii załącznika do rozporządzenia 2015/1998 w rejsie transferowym, tranzytowym lub w celu rozładunku będzie wyznaczony, jako "Przewoźnik ładunków lotniczych lub poczty lotniczej prowadzący przewozy z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii" (ACC3).

Aby zostać zatwierdzonym pod względem unijnych środków kontroli zarejestrowanym agent (RA3) lub znanym nadawca (KC3), podmioty z krajów trzecich muszą zostać wyznaczone przez właściwy organ.

Firma AERO przeprowadzi kontrolę środków kontroli w zakresie ochrony w ramach ubiegania się o wyznaczenie jako ACC3, RA3 oraz KC3. Sprawozdanie zatwierdzające określi wynik realizacji celów lub stwierdzonych uchybień.

ACC3/RA3/KC3 EU AVSEC Validator Information List

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski